Nawigacja
bullet.gif Strona g??wna
bullet.gif Erotyka
bullet.gif Horoskopy
bullet.gif Downzone Radio
bullet.gif Regulamin
bullet.gif Kategorie news
bullet.gif Tester pr?dko?ci ??cza
Wspieraj Downzone

Zdobądź rangę ViP

Download DZ


Komentarze
Transporter (2002-20... [1]
Riddick (2000-2013) ... [1]
Szybcy i Wściekli (... [1]
Odważna / Brave One... [1]
Fallout (2024) (Sezo... [1]
Krzyk / Scream (1996... [1]
Niepokój / Disturbi... [1]
Interstellar (2014) ... [1]
Mam Talent (2024) (S... [1]
Diuna: Część drug... [2]
Lody na patyku / Esk... [1]
Różowa Pantera / T... [1]
Drogi Edwardzie / De... [1]
Bitwa singielek / Re... [1]
Lśniące dziewczyny... [1]
Dom Ninja / Shinobi ... [1]
The Terminal List (2... [1]
Świat wrestlingu / ... [1]
Arsene Lupin (1971-1... [1]
Zemsta o jasnych ocz... [1]
Deadloch (2023) (Sez... [1]
Balerina / Ballerina... [1]
Uległość / Submis... [1]
Jaś Fasola / Mr. Be... [1]
Przesilenie zimowe /... [1]
Muzyka DZ
Przyjaciele
Reklama


free counters

Witamy na Downzone.pl
blank.gif .

WITAMY WSZYSTKICH.
DO PRZEGLĄDANIA CAŁEGO PORTALU MAJĄ DOSTĘP TYLKO ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY.
CHCESZ WNIEŚĆ SWÓJ WKŁAD W ROZWÓJ PORTALU - ZOSTAŃ UPLOADEREM.
..
blank.gif
capmain-b-left.pngcapmain-b-right.png
Regulamin
blank.gif

Regulamin


$1

Na stronie nie ma zakazu reklamowania, polecania innych stron lecz trzeba wszystko uzgadnia? z administratorem, nie dotyczy link?w do plik?w, upload?w i hase?.


$2

Rozmiar obrazka dodawanego na stron? nie mo?e przekroczy? 400px szer. i 300px wys. oraz rozmiaru 100kb. Obrazki powinny by? adresowane z stron niezabezpieczonych przed hotlinkowaniem na inne strony. Polecamy ifotos.pl


$3

B?d?c zarejestrowanym na stronie, wyra?asz zgod? na dostawanie "prywatnych wiadomo?ci" i "wiadomo?ci e-mail" od innych u?ytkownik?w oraz administrator?w strony. Nasz serwis jest ca?kowicie darmowy, zastrzegamy sobie jednak mo?liwo?? rozsy?ania wiadomo?ci z reklamami i innymi ofertami przez g??wnych administrator?w. B?d?c u?ytkownikiem powiniene? zapozna? si? z tre?ci? danej reklamy.


$4

Nie bierzemy odpowiedzialno?ci za komentarze/posty/newsy innych u?ytkownik?w, oraz za linki i reklamy kt?re zosta?y przez nich umieszczone. Je?eli poniesiesz jakie? szkody (w wyniku np. klikni?cia w link z komentarza/?ci?gni?tego pliku jakiego? u?ytkownika), nasza strona i administracja nie bierze za to ?adnej odpowiedzialno?ci, mo?esz jedynie przes?a? nam informacje/raport o zaistnia?ej sytuacji, my mo?emy usun?? dany komentarz/news i w razie potrzeby zbanowa? jego autora.


$5

W przypadku z?amania regulaminu lub dzia?ania na szkod? strony, twoje konto i dost?p na stron? mo?e zosta? zablokowane. Mo?e to by? BAN na kilka dni, lub za powa?niejsze przewinienia ca?kowite zbanowanie.


$6

Nie zapominaj ?e na stronie administracja stanowi prawo, kt?re mo?emy dowolnie zmienia? i do ciebie nale?y obowi?zek ?eby jego przestrzega? i by? z nim zawsze na czasie.


$7

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, edytowania i usuwania waszych kont, news?w, komentarzy w razie potrzeby lub zaistnia?ej sytuacji.


$8

Pami?tajcie nasza strona jest przeznaczona do umieszczania tylko i wy??cznie ofert plik?w, gier, muzyki, film?w itp. Administratorzy serwisu nie bior? odpowiedzialno?ci za publikacj? u?ytkownik?w.


$9

Wszystkie publikacj? news?w (post?w), zrobione przez u?ytkownik?w/user?w s? najpierw przesy?ane do poczekalni, w kt?rej czekaj? na sprawdzenie przez Administrator?w. Wasze publikacje s? tylko i wy??cznie sprawdzane pod wzgl?dem estetycznym, w razie potrzeby edytujemy i je poprawiamy. Nie sprawdzamy jednak ?adnych link?w umieszczonych w newsach, ?ci?ganie ich i umieszczanie robisz na w?asn? odpowiedzialno??! Ka?dy news powinien by? ulokowany w 1 z kategorii.


$10

Przed dodaniem, jakiego kolwiek newsa, upewnij si? czy jest on na stronie po raz pierwszy, u?yj opcji "Szukaj". Prawid?owy upload powinien posiada? chocia? 1 rysunek, opis i link, wszystkie informacj? jak zrobi? poprawnie upload mo?na znale?? w Menu G??wnym.


$11

W naszym portalu panuje wolno?? s?owa! Wyj?tkami s? jednak wypowiedzi / ksywy zawieraj?ce faszystowskie oraz wulgarne tre?ci. To samo dotyczy wypowiedzi poni?aj?ce grupy uboczne, inne narodowo?ci, mniejszo?ci, religie, wiary oraz niepe?nosprawnych. Ofensywne zdj?cia, linki oraz tre?ci erotyczne s? zabronione na ca?ej stronie wykluczaj?c do tego przeznaczony dzia?. Wypowiedzi na stronie musz? zawiera? jaki? sens, w innym razie zostan? usuni?te przez administrator?w.


$12

Powt?rne zamieszczanie tej samej wypowiedzi jest zabronione, oboj?tnie czy w tym samym temacie czy gdzie indziej. Odpowiadanie bezpo?rednio poni?ej swojej ostatniej wypowiedzi jest zabronione, jedynie w przypadku dopisania brakuj?cej informacji. Nie u?ywaj WIELKICH LITER oraz wielokrotnych znak?w interpunkcji aby si? wyr??ni?. Posty takie zostan? poprawione lub usuni?te przez administrator?w.


$13

Wszystkie wypowiedzi, niezgodne z naszym regulaminem lub Polskim prawem, b?d? kasowane. Administratorzy za woln? reakcj? w skasowaniu jakiejkolwiek wypowiedzi, nie bior? ?adnej odpowiedzialno?ci!


$14

Wypowiadaj?c si? na stronie, staraj si? robi? to estetycznie, z zachowaniem poprawnej ortografii, je?eli jeste? dyslektykiem, przed dodaniem swoich post?w sprawd? poprawno?? wyraz?w w s?owniku lub w programie Word b?d? Firefox kt?re posiadaj? wbudowane s?owniki ortograficzne. Twoje wypowiedzi nie powinny by? za d?ugie i zawsze powinny by? pisane na dany temat. Je?eli z pocz?tku czujesz si? w tym niepewnie staraj si? obserwowa? wypowiedzi innych u?ytkownik?w, aby pozna? potoczny j?zyk i form? pisania na stronie.


$15

Wszyscy u?ytkownicy portalu, dzia?aj? zgodnie z Art.75 Roz.7, kt?ra pozwala na legalne wykonywanie kopii zapasowych nabytych przez siebie utwor?w legaln? drog? oraz udost?pnianie ich zgodnie z Art.23 Roz.3. Je?eli nie posiadasz orygina?u to po up?ywie 24 godzin nale?y usun?? produkt z dysku.


$16

Udost?pnianie link?w do utwor?w opiera si? na prezentacji produktu przed kupnem co jest zgodne z Art 34 i 35, Roz.3, kt?re m?wi?, ?e mo?na korzysta? z utwor?w w granicach dozwolonego u?ytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska tw?rcy oraz ?r?d?a. Podanie tw?rcy i ?r?d?a powinno uwzgl?dnia? istniej?ce mo?liwo?ci. Tw?rcy nie przys?uguje prawo do wynagrodzenia, chyba ?e ustawa stanowi inaczej. Jednocze?nie dozwolony u?ytek nie mo?e narusza? normalnego korzystania z utworu lub godzi? w s?uszne interesy tw?rcy.


$17

W przypadku uzasadnionych podejrze? przez organy ?cigania co do uzyskiwania korzy?ci maj?tkowych z udost?pniania i rozpowszechniania utwor?w zamieszczonych na tym serwisie, Downzone mo?e przekaza? wszelkie informacje upowa?nionym organom na temat danego u?ytkownika oraz pom?c w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych Downzone nie przekazuje informacji odno?nie u?ytkownik?w osobom nieupowa?nionym (Ustawa z dnia 29-08-1997 o Ochronie Danych Osobowych , Dz. Ust. Nr 133, Pozycja 883)


$18

Je?li jeste? jakim? ma?olatem (dzieci Neo) kt?ry ma internet i kt?remu nudzi si? w domu,osob? niezr?wnowa?on?,tak? kt?ra lubi niszczy? i wp?ywa? na co? destrukcyjnie, zalecam rozwi?zywa? swoje problemy emocjonalne u psychologa (po to on jest) a nie tu na stronie, udowadniaj?c sobie ?e potrafisz co? osi?gn?? albo zniszczy?. Przyjemno?? emocjonaln? mo?na r?wnie dobrze osi?gn?? korzystaj?c z innych rozrywek.


$19

Je?eli jeste? zwi?zany w jakikolwiek spos?b z jakimi? organizacjami rz?dowymi, do walki z piractwem komputerowym lub jakiejkolwiek innej grupy spe?niaj?cej te funkcje, a tak?e je?li jeste? pracownikiem tych grup nie mo?esz wej?? na t? stron?, nie mo?esz ?ci?ga? ?adnych plik?w i nie mo?esz ich przegl?da?. je?li wejdziesz na stron? z?amiesz mi?dzynarodowe prawo do prywatno?ci (internet privacy act podpisany w 1995) co b?dzie oznacza?o ?e nie mo?esz ro?ci? praw do od??czenia naszych isp(s) ani do ukarania ?adnych os?b lub firm (darmowych oraz p?atnych serwer?w), na kt?rych przetrzymujemy swoje pliki nie mo?esz tak?e s?downie ?ciga? ?adnej osoby zwi?zanej z ta strona w??czaj?c w to rodzin?, przyjaci?? autor?w strony oraz wszystkich kt?rzy t? stron? internetowa odwiedzaj?.


blank.gif
capmain-b-left.pngcapmain-b-right.png

--->+1 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Downzone.pl musisz się zarejestrować.
Filmy DZ


Gry DZ


10,144,529 unikalne wizyty