Nawigacja
bullet.gif Strona g??wna
bullet.gif Erotyka
bullet.gif Horoskopy
bullet.gif Downzone Radio
bullet.gif Regulamin
bullet.gif Kategorie news
bullet.gif Tester pr?dko?ci ??cza
Wspieraj Downzone

Zdobądź rangę ViP

Download DZ


Komentarze
Marvels / The Marvel... [1]
Transporter (2002-20... [1]
Riddick (2000-2013) ... [1]
Szybcy i Wściekli (... [1]
Odważna / Brave One... [1]
Fallout (2024) (Sezo... [1]
Krzyk / Scream (1996... [1]
Niepokój / Disturbi... [1]
Interstellar (2014) ... [1]
Mam Talent (2024) (S... [1]
Diuna: Część drug... [2]
Lody na patyku / Esk... [1]
Różowa Pantera / T... [1]
Drogi Edwardzie / De... [1]
Bitwa singielek / Re... [1]
Lśniące dziewczyny... [1]
Dom Ninja / Shinobi ... [1]
The Terminal List (2... [1]
Świat wrestlingu / ... [1]
Arsene Lupin (1971-1... [1]
Zemsta o jasnych ocz... [1]
Deadloch (2023) (Sez... [1]
Balerina / Ballerina... [1]
Uległość / Submis... [1]
Jaś Fasola / Mr. Be... [1]
Muzyka DZ
Przyjaciele
Reklama


free counters

Witamy na Downzone.pl
blank.gif .

WITAMY WSZYSTKICH.
DO PRZEGLĄDANIA CAŁEGO PORTALU MAJĄ DOSTĘP TYLKO ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY.
CHCESZ WNIEŚĆ SWÓJ WKŁAD W ROZWÓJ PORTALU - ZOSTAŃ UPLOADEREM.
..
blank.gif
capmain-b-left.pngcapmain-b-right.png
Poradnik dodawania news
blank.gif

Poradnik zosta? stworzony specjalnie dla portalu Downzone.pl.Ma za zadanie pom?c u?ytkownikom w nadsy?aniu w?asnych propozycji. Opisali?my w nim krok po kroku etapy, zasady oraz mo?liwo?ci tworzenia w?asnych News?w.
Przed dodaniem swojego uploadu nale?y koniecznie zapozna? si? z Regulaminem portalu i zasadami tworzenia news?w.


Poradnik podzielony zosta? na 4 cz??ci:
1. Jak doda? Newsa?
2. Zasady przy tworzeniu news?w.
3. Tworzenie news?w - tagi.
4. Przyk?adowe szblony do pobrania.
1. Jak doda? Newsa?


Aby doda? co? od siebie, z panelu Nawigacja musisz wybra? opcj? Dodaj news html/bbcode. Zostaniesz przekierowany do formularza, przez kt?ry b?dziesz m?g? wys?a? w?asnego newsa.

W?asne Menu


Musisz zatytu?owa? odpowiednio swojego newsa, aby mo?na by?o go ?atwo odnale?? na portalu, oraz umie?ci? go w odpowiedniej kategorii.
Aktualnie dost?pny kategorie news?w:
Programy, Systemy, Optymalizacja, Ochrona, Multimedia, Grafika & Foto, All In One, Portable, Filmy DVD, Filmy DivX, Filmy RMVB, Gry, Muzyka, Koncerty, Hardstyle, Tapety, Wygaszacze, GSM, eBook, Inne.
Gdy nie jeste? pewien w jakiej kategorii umie?ci? swojego newsa, skontaktuj si? z kt?rym? z Moderator?w przez PW.
Nast?pnie musisz uzupe?ni? tre?? swojego newsa i przed jego dodaniem, sprawdzi? jak wygl?da owoc Twojej pracy - Podgl?d newsa.

Po zatwierdzeniu Newsa, zostanie on umieszony w poczekalni w celu sprawdzenia przez Administracj?. Je?eli zajdzie taka potrzeba zostanie przeedytowany lub ca?kowicie odrzucony.
2. Zasady przy tworzeniu news?w.


2.1. Powielone Newsy.
Przed dodaniem w?asnego newsa nale?y sprawdzi?, czy ju? taki przypadkiem nie istanieje. Gdy News, kt?rego chcia?e?/a? doda? ju? istnieje, umie?? swoje linki w komentarzu do ju? istniej?cego. Linki prosimy podawa? w CODE, dzi?ki czemu b?d? one wygl?da?y przejrzy?ciej i odrazu b?dzie mo?na je zauwa?y?.

2.2. Tytu? Newsa.
Tytu? powinien jednoznacznie okre?la? o czym jest news: tytu? filmy, album muzyczny, program, itd., bez ?adnych zb?dnych dodatk?w.
Schematyczna posta? tytu??w News?w dla kilku dzia??w, kt?rych nale?y przestrzega?:

Download Programy
 • All In One:
  Tytu? paczki, oraz w nawiasie kwadratowym prefix [AIO].

 • Portable:
  Nazwa programu i jego wersja, oraz w nawiasie kwadratowym dodatkowy prefix [Portable].

Download Filmy
 • Filmy DVD:
  Tytu? polski / Tytu? oryginalny (Rok produkcji)
  W nawiasie kwadratowym umieszczamy prefiks: [DVD].

 • Filmy DivX oraz Filmy RMVB:
  Tytu? polski / Tytu? oryginalny (Rok produkcji) [?r?d?o wersji, Wersja j?zykowa]
  W nawiasach kwadratowych umieszczone musz? by? informacje o ?rodle materia?u, np. DVDRip, CAM, TS, TC, R5, TVRip, BRRip, itd., oraz wersji j?zykowej:
  Lektor - film z lektorem
  Dubbing - film dubbingowany
  EN, PL, itp. - film w angielskiej/oryginalnej wersji j?zykowej, bez do??czonych napis?w
  Napisy - oczywi?cie film zawieraj?cy do??czone napisy w oddzielnym pliku lub z wtopionymi
  Przyk?ady prawid?owych tytu??w news?w: Antychryst / Antichrist (2009) [DVDRip, Lektor], Sekretna obrona / Secret Defense (2008) [BRRip, Napisy].

  Prefiksy s?u?? okre?leniu wersji, jaka zawarta jest w Newsie i komentarzach. Je?eli zostanie udost?pniona lepsza/inna wersja mo?na nades?a? nowego Newsa, koniecznie z prefiksem. News zawieraj?cy gorsz? jako?ciowo wersj? (CAM, DVDScr, TC, TS, Scr, itp.) zostanie wtedy usuni?ty.
  Tytu?y w j?zyku polskim piszemy zgodnie z pisownia j, polskiego, wzoruj?c si? na na tytu?ach publikowanych przez FilmWeb lub stopklatka.pl.

  Dozwolone jest umieszczanie dwa razy tego samego filmu z najlepsz? jako?ci?, w dw?ch wersjach j?zykowych: z lektorem i w oryginalnej/z napisami, np.
  Narzeczony mimo woli / The Proposal (2009) [DVDRip, Lektor]
  Narzeczony mimo woli / The Proposal (2009) [DVDRip, EN/Napisy]

 • Filmy HD:
  Tytu? Polski / Tytu? oryginalny (Rok produkcji) [Rozdzielczo??, Format]
  Jako format mo?na umie?ci? m.in.: BR Disc, MKV, HD DVD (obecnie ju? zarzucony) itp. Jako rozdzielczo?? umieszczamy:
  720p - 1280?720 pikseli
  1080i/1080p - 1920?1080 pikseli

 • Seriale TV:
  Tytu? polski / Tytu? oryginalny (Rok produkcji) [Format/Jako??, Wersja j?zykowa]
  W nawiasach kwadratowych jako Format/Jako?? umieszczamy, np.: DVD, DVDRip, TVRip, BR Disc, HD TVrip itp., oraz w miejsce wersji j?zykowej wstawiamy:
  Lektor - serial z lektorem
  Dubbing - serial dubbingowany
  EN, PL, itp. - serial w angielskiej/oryginalnej wersji j?zykowej, bez do??czonych napis?w
  Napisy - oczywi?cie serial zawieraj?cy do??czone napisy w oddzielnym pliku lub z wtopionymi

  Nie umieszczamy oddzielnych news?w dla pojedynczych odcink?w.

Download Gry
 • Gry: Tytu? polski / Tytu? oryginalny (Rok produkcji) [Wersja j?zykowa]
  W nawiasie kwadratowym umieszczamy prefiks informuj?cy o wersji j?zykowej: PL, EN itd.

 • Gry Konsole:
  Tytu? polski / Tytu? oryginalny (Rok produkcji) [Konsola, Wersja j?zykowa]
  W nawiasie kwadratowym umieszczamy prefiksy z informacj? o konsoli, na kt?r? przeznaczona jest gra, np.: XBOX360, PS2, PS3, PSP, Wii itp., oraz wersj? j?zykow?, np.: PL, EN itp.

Download Muzyka
 • Muzyka oraz Hardstyle:
  Wykonawca - Album (Rok), w przypadku gdy album zawiera wi?cej ni? jedn? CD dodatkowo prosimy umie?ci? informacj? o ich liczbie w nawiasie kwadratowym, np. [2CD], [3CD], np.
  VA - Trance Season: Melody of XMas (2009) [4CD]
  Wykonawca/Zesp?? [DYSKOGRAFIA] - w przypadku umieszczania ca?ej dyskografii danego zespo?u wystarczy poda? nazw? zespo?u/nazwisko muzyka i w nawiasie kwadratowym umie?ci? prefix [DYSKOGRAFIA], np.
  Modern Talikng [DYSKOGRAFIA]

 • Wydania DVD:
  Wykonawca - Tytu? (Rok), oraz w nawiasie kwadratowym, w zale?no?ci od jako?ci/?r?d?a prosimy umieszcza?: [DVD], [HD-DVD], [DVDRip], [BDRip] itd.

Download Inne
 • eBooks:
  W kategorii eBooks mog? by? umieszczane materia?y PL lub EN. Jak wskazuje tytu? kategorii maj? tu by? umieszczane tylko eBooki (odsy?am do Wikipedii po dok?adn? definicj? e-booka je?eli kto? ma z tym problem). Format tytu?u: Tytu? ksi??ki - Autor ksi??ki (Rok) [Format ksi??ki]

  Dozwolone jest umieszczanie czasopism, kt?rych wydania nast?puj? nie cz??ciej ni? raz w miesi?cu, w formacie tytu?u: Tytu? czasopisma (Numer wydania) Numer wydania w roku/Rok [Format czasopisma]

  Materia?y dezaktualizuj?ce si?, czyli takie, kt?rych tre?? przestaje by? aktualna b?d? usuwane. Ca?? reszt? mo?na zamieszcza? na naszym forum w odpowiednim dziale.


2.3. Tre?? Newsa.
Oczywi?cie w tre?ci Newsa prosimy umie?ci?:
 • informacje o uploadzie: opis filmu/ksi??ki/koncertu/programu/gry; obsad?; tracklist?; informacje o jako?ci i ?r?dle filmu/albumu muzycznego/koncertu;

 • fotk?, screen, cover o maksymalnych wymiarach 450x600 pikseli (odpowiednio szeroko?? x wysoko?? maksymalna) - zapobiega to "rozje?d?aniu si?" wygl?du portalu; prosimy o zoptymalizowanie grafiki i nie przesadzanie z jej ilo?ci?, nie ka?dy posiada szybkie ??cze, a "ci??ka" grafika wyd?u?a czas ?adowania si? strony;
  grafika pochodz?ca z serwis?w http://imageshack.us oraz http://filmweb.pl nie jest wy?wietlana na naszym portalu, dlatego prosimy o nie umieszczanie jej w newsach;

 • linki do upload?w nie mog? by? klikane, ograniczy to liczb? zapyta? do bazy danych; w tre?ci newsa koniecznie musi by? umieszczona informacja o ha?le, je?eli istnieje.

2.4. Inne.
W kategoriach filmowych, Filmy DivX, Filmy RMVB, Newsy zawierajace filmy z syntezatorami b?d? usuwane - syntezator?w mowy nie tolerujemy.

Jak sama nazwa m?wi, w kategorii Tapety maj? by? umieszczane tapety, a nie zdj?cia, tekstury, obrazki, itp. W ka?dym newsie obowi?zkowo maj? by? umieszczone takie informacje, jak: liczba tapet w paczce, rozdzielczo?? tapet, oraz waga paczki. W ka?dej paczce musi znale?? si? minimum 30 tapet.

W kategorii Koncerty umieszczamy jedynie koncerty, a nie teledyski. Mo?na je umieszcza? (teledyski) jedynie na forum.3. Tworzenie news?w - tagi.


Formatowanie news?w to bardzo wa?na sprawa. Dzi?ki r??nym tagom, ka?dy news mo?e mie? zupe?nie inny wygl?d, kt?ry przyci?gnie u?ytkownika. Dzi?ki tagom mo?esz nada? mu estetyczny wygl?d, odpowiedni uk?ad, wyr??ni? wa?ne informacje, doda? grafik? i wiele wi?cej.
U?ytkownicy znaj?cy podstawy j?zyk?w HTML oraz CSS nie powinni mie? problem?w z tworzeniem w?asnych News?w i wykorzystywaniem r?wnie? innych mo?liwo?ci.
W poradniku umie?cili?my opis podstawowych tag?w i tych najcz??ciej wykorzystywanych na portalu, kt?re mo?na dowolnie modyfikowa?, ??czy? i wykorzystywa?.

Kilka uwag na pocz?tek:
 • Znaczniki powinny by? zawsze domkni?te - dotyczy to wi?kszo?ci, poza bardzo nielicznymi, jak <img>, <hr>, <br>, np.: <b>Test</b>.

 • Nale?y koniecznie stosowa? znaki cudzys?ow?w/apostrof?w przy podawaniu konkretnych warto?ci polece? i atrybut?w, co jest wymagane we wsp??czesnych standardach, np: <img src="fotka.jpg" alt="Fotka z wakacji">

 • Nie mo?na miesza? znacznik?w i tworzy? z nich "przek?ada?ca". Je?eli otwierasz znacznik wy?rodkowania <center>, a nast?pnie wyr??nienia tekstu <b>, to najpierw nale?y zamkn?? </b>, a dopiero potem </center>.


Tekst w newsach.Nag??wek (tytu? rozdzia?u).
<hx></hx>. Znak h oznacza heading, natomiast x to stopie? nag??wka (jest 6 poziom?w):

<h1>Nag??wek pierwszego stopnia</h1>
<h2>Nag??wek drugiego stopnia</h2>
<h3>Nag??wek trzeciego stopnia</h3>
<h4>Nag??wek czwartego stopnia</h4>
<h5>Nag??wek pi?tego stopnia</h5>
<h6>Nag??wek sz?stego stopnia</h6>

Efekt:

Nag??wek pierwszego stopnia


Nag??wek drugiego stopnia


Nag??wek trzeciego stopnia


Nag??wek czwartego stopnia


Nag??wek pi?tego stopnia

Nag??wek sz?stego stopnia

Akapit i wiersz.

Wprowadzony tekst, kt?ry nie jest obj?ty specjalnym znacznikiem, jest traktowany jako tekst pisany jednym ci?giem, taka "masa tekstowa". Je?eli b?dziesz mia?/mia?a zaznaczon? opcj? Automatyczne ?amanie linii tekst zostanie zinterpretowany w takiej formie jak zosta? wprowadzony.
Mo?na r?wnie? skorzysta? ze znacznik?w <p></p> - dzielenie tekst?w na akapity, lub <br> - co oznacza przej?cie do nowej linii w dowolnym miejscu.

<p>Tekst pierwszego akapitu</p>
<p>Tekst drugiego akapitu</p>

Pierwszy wiersz tekstu<br>Drugi wiersz tekstu<br>Trzeci wiersz tekstu<br>

Efekt:

Tekst pierwszego akapitu


Tekst drugiego akapituPierwszy wiersz tekstu
Drugi wiersz tekstu
Trzeci wiersz tekstu
Atrybuty czcionki.

Aby tekst w newsach nie wygl?da? ca?y czas tak samo, mo?na zastosowa? dodatkowe atrybuty czcionki - pogrubienie, pochylenie oraz podkre?lenie.

Tekst normalny
<b>Tekst pogrubiony</b>
<i>Tekst pochylony</i>
<u>Tekst podkre?lony</u>

Efekt:

Tekst normalny
Tekst pogrubiony
Tekst pochylony
Tekst podkre?lony
Wielko?? i kolor czcionki.

Obecnie atrybuty te obs?ugiwane s? za pomoc? styl?w, dzi?ki kt?rym mo?na uzyska? bogate efekty. Kilka prostych przyk?ad?w:

<span style='font-size: 16pt'>Czcionka o wielko?ci 16pt</span>

<span style='color: lime'>Kolor czcionki jasno zielony</span>

<span style='font-size: 14pt; color: violet;'>Czcionka wielko?ci 14pt i kolorze fioletowym</span>

<span style='font: bold italic 9pt; color: cyan;'>Czcionka pogrubiona i pochylona, o wielko?ci 9pt i kolorze zielonkawoniebieskim</span>

Efekt:

Czcionka o wielko?ci 16pt

Kolor czcionki jasno zielony

Czcionka wielko?ci 14pt i kolorze fioletowym

Czcionka pogrubiona i pochylona, o wielko?ci 9pt i kolorze zielonkawoniebieskim


Kolory czcionek najcz??ciej wykorzystywane na portalu:

<span style='color: maroon'>Kasztanowy</span>
<span style='color: red'>Czerwony</span>
<span style='color: orange'>Pomara?czowy</span>
<span style='color: brown'>Br?zowy</span>
<span style='color: yellow'>???ty</span>
<span style='color: green'>Zielony</span>
<span style='color: lime'>Zielonkawo???ty</span>
<span style='color: olive'>Oliwkowy</span>
<span style='color: cyan'>Zielononiebieski</span>
<span style='color: blue'>Niebieski</span>
<span style='color: navy'>Granatowy</span>
<span style='color: purple'>Liliowy</span>
<span style='color: violet'>Fioletowy</span>
<span style='color: black'>Czarny</span>
<span style='color: gray'>Szary</span>
<span style='color: silver'>Srebrny</span>
<span style='color: white'>Bia?y</span>

Efekt:

Kasztanowy
Czerwony
Pomara?czowy
Br?zowy
???ty
Zielony
Zielonkawo???ty
Oliwkowy
Zielononiebieski
Niebieski
Granatowy
Liliowy
Fioletowy
Czarny
Szary
Srebrny
Bia?y
Grafika.

Grafika w newsach urozmaica czytanie oraz przyci?ga innych u?ytkownik?w. Nie nale?y przesadza? z jej ilo?ci? i wielko?ci? w newsie, poniewa? wyd?u?a to czas wczytywania strony oraz powoduje "rozje?d?anie si?" ca?ego portalu.

<img src='http://downzone.pl/images/Baner_down.gif' title='Baner Downzone'>

<img src='http://downzone.pl/images/Baner_down.gif' ' alt='Baner Downzone' width='200' height='100'>

Efekt:Baner Downzone


Opis dodatkowych atrybut?w:
 • title='' - czyli tytu?, kt?ry b?dzie widoczny po najechaniu na grafik? i zatrzymaniu na niej kursora; mo?na r?wnie? zastosowa? przy odno?nikach;
 • alt='' - alternatywny tekst, kt?ry b?dzie widoczny w przypadku braku pliku graficznego na serwerze;

 • width='' oraz height='' - odpowiednio szeroko?c i wysoko?? obrazka, do kt?rych zostan? dostosowane jego wymiary;
  Prosz? jak najmniej korzysta? z tych dw?ch atrybut?w, poniewa? grafika opatrzona nimi jest, w przypadku powi?kszonego ma?ego obrazka brzydka, a pomniejszony wi?kszy obrazek wymaga przes?ania wi?kszej ilo?ci danych, co r?wna si? wi?kszemu obci??eniu po stronie u?ytkownika. Atrubuty te mo?na stosowa? rozdzielnie, np.: maj?c cover wielko?ci 600x800 pikseli i chc?c go dostosowa? do maksymalnych wymiar?w, wystarczy skorzysta? jedynie z atrybutu height='450'. width dopasuje si? automatycznie.
Odno?niki.

Rzadko wykorzystywanymi elementami w newsach s? odno?niki. Umo?liwiaj? one przej?cie do innych podstron, b?d? stron WWW, lub uruchamiaj? poczt? elektroniczn?. Prosty przyk?ad dla obu mo?liwo?ci:

<a href='http://downzone.pl/viewpage.php?page_id=41'>Clipy Video</a>

<a href='mailto:administrator@domena.pl'>E-mail</a>

Efekt:

Clipy Video

E-mail

Oczywi?cie odno?niki takie mog? mie? r??ne atrybuty oraz mo?na wzgl?dem nich zastosowa? opcje formatuj?ce.
Jako odno?nik mo?na r?wnie? umie?ci? dowoln? grafik?.

<a href='http://downzone.pl/viewpage.php?page_id=41' target='_blank' ><span style='font: bold 15pt; color: red;'>Clipy Video</span></a>

<a href='http://downzone.pl' target='_blank'><img src='http://downzone.pl/images/Baner_down.gif' '></a>

Efekt:

Clipy Video
Opis dodatkowych atrybut?w:
 • target='_blank' - informuje "jak" zostanie otworzony odno?nik, w tym przypadku w nowym oknie/karcie przegl?darki;
Linki do upload?w.

Wszystkie linki do upload?w prosz? umieszcza? mi?dzy znacznikami podanymi ni?ej, dzi?ki temu News wygl?da o wiele przejrzy?ciej i od razu wida? gdzie s? "te" linki:

[quote]
html://serwer.plik?w.com/upload.part1.rar
html://serwer.plik?w.com/upload.part2.rar
html://serwer.plik?w.com/upload.part3.rar
*
*
html://serwer.plik?w.com/upload.partn.rar
[/quote]

Efekt:html://serwer.plik?w.com/upload.part1.rar
html://serwer.plik?w.com/upload.part2.rar
html://serwer.plik?w.com/upload.part3.rar
*
*
html://serwer.plik?w.com/upload.partn.rar
4. Przyk?adowe szablony do pobrania.


Udost?pniamy ju? gotowe szablony zamieszczonych News?w.
Ka?dy u?ytkownik mo?e je wykorzysta? podczas pisania w?asnych oraz dowolnie modyfikowa?.
Mamy nadziej?, ?e u?atwi? one tworzenie w?asnych News?w i zach?c? do nadsy?ania ich.

Szablony News?w: Filmy ; Muzyka ; Programy ; Gry ; Mieszane kodowanie bbcode/html

Wszelkie pytania dotycz?ce Poradnika oraz Dodawania news?w prosz? zamieszcza? w komentarzach.--------========--------
Created by Exactly. All right reserved for Downzone.pl


blank.gif
capmain-b-left.pngcapmain-b-right.png

--->+1 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Downzone.pl musisz się zarejestrować.
Filmy DZ


Gry DZ


10,286,196 unikalne wizyty